Ali Kopuz

Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Açılış Konuşmaları (Gülden Yılmaz, Sezai Hazır, Serkan Öztürk ve Ali Kopuz)